A-schakt erbjuder tjänster som:
Husgrunder: Vi gör komplett markarbete före gjutning
Husdränering
Markanläggning
Vatten och avloppsanläggningar
Dikes rensning, Kanalrensning
Rivning av hus
Demolering av betong med hydraulhammare
Stålpålning med RR 75 pålar
Rensning av Båthamnar

Transport av grus med lastbil och släp
Utställning av lastväxlar flak
Flytt av maskiner med lastväxlare
Försäljning av harpad jord


För mer information kontakta A-schakt!