Maskinentrepenörerna
Riksbyggen
Götene Kommun
Blomkvist Bygg
Fröjd och Broberg Bygg
Pers Bygg
Holmbergs Bygg
Lidköpings Kommun - Christer Johansson
Statens Jordbruksverk - Rolf Larsson
Götene Hus - Roger Johansson
VärsåsVillan - Oskar Cederqvist