"A-schakt gör A-Jobb"

Välkommen till Aschakt.se!
A-schakt utför entrepenadmaskinsarbeten till många olika beställare som lantbrukare, byggföretag, kraftbolag, kommuner samt privatpersoner. De arbeten som utförts har varit varierande och även varierat sig mellan fasta priser och timkörning. Antalet anställda har under åren växlat mellan två till dagens elva anställda. För närvarande är företaget uppbyggt med följande uppsättning: 4 maskinermed förare, 2 lastväxlare med förare, 4 anläggningsarbetare och 1 arbetsledare tillika ägare. De arbeten som numera utförs är markarbeten åt mindre byggnadsfirmor, vatten och avlopps arbeten åt privatpersoner, föreningar och företag, kompletta markarbeten med murar och marksten. Skogsdikning med bandgrävare är också en speciallité som vi ägnar oss åt under vinterhalvåret.