A-Schakt Carlsson & Broberg AB grundades 1975 av Arne Carlsson och Alf Broberg. Företaget har under alla år ägnat sig åt entrepenadmaskinsarbeten till många olika beställare som lantbrukare, byggföretag, kraftbolag, kommuner samt privatpersoner. Arne och Alf drev bolaget tillsammans till 1997, då Arnes son Christer som arbetat i företaget sedan 1983 övertog Arnes andel i bolaget. Alf och Christer drev bolaget tillsammans med Christer som VD fram till årsskiftet 2006/2007 då Alf gick i pension och Christer övertog hans aktier som ensam ägare. De arbeten som utförts har varit varierande och även varierat sig mellan fasta priser och timkörning. Antalet anställda har under åren växlat mellan två till dagens elva anställda. För närvarande är företaget uppbyggt med följande uppsättning: 4 maskiner med förare, 2 lastväxlare med förare, 4 anläggningsarbetare och 1 arbetsledare tillika ägare. De arbeten som numera utförs är markarbeten åt mindre byggnadsfirmor, vatten och avlopps arbeten åt privatpersoner, föreningar och företag, kompletta markarbeten med murar och marksten. Skogsdikning med bandgrävare är också en speciallité som vi ägnar oss åt under vinterhalvåret.

Företaget är medlem i Maskinentreprenörerna och svenska åkeriföreningen sedan ett flertal år tillbaka och Christer Carlsson är styrelseledamot i maskinentreprenörerna väst. Medlemskapet gagnar för att alla lagar och regler följs, erforderliga försäkringar finns och vidareutbildning sker kontinuerligt av anställda och företagsledare. Företagets motto är och har alltid varit att ”A-Schakt gör A-jobb”.

Företaget är lokaliserat sedan 1982 på Traversgatan 3 i Lidköping där kontor, personalokaler, garage samt uppställningsplats för utrustning och maskiner finns. Fastigheten ägs av företaget. Företaget har idag rätt storlek och har ingen önskan att bli större. Då finns fortfarande kontakten mellan beställare, personal samt företagsledare.
Copyright © 2009 - Aschakt.se